Diagnostyka
podstawą leczenia

Rentgenodiagnostyka

KODAK  Carestream CS 8100 i CS 2200 – intuicyjny, kompaktowy i zaawansowany technologicznie system obrazowania pozwalający uzyskać najwyższa jakość i szybkość pozyskiwania obrazu radiologicznego.
Tomografia komputerowa Carestream otwiera nowe możliwości pełnej diagnowtyki chirurgicznej ,implantologicznej i endodontycznej.
Umożliwia trójwymiarowe planowanie szablonów chirurgicznych , dzięki którym zabiegi przeprowadzane są z maksymalnym bezpieczeństwem i precyzją.

Zaletą  w pełni cyfrowych aparatów rentgenowskich Kodak jest unikalnym w skali światowej systemem pomiaru i kontroli dawki promieniowania. W aparacie zastosowano nowoczesny generator wysokiej częstotliwości pozwalający na wykonywanie ekspozycji przy różnych wartościach napięcia, dzięki temu można uzyskać najwyższą precyzję diagnostyczną.  Gwarantuje tp bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Podczas ekspozycji pacjent otrzymuje minimalną, zredukowaną dawkę promieniowania.

Dostępność aparatów w gabinetach zabiegowych umożliwia nam radiologiczną kontrolę śródzabiegową przeprowadzanych zabiegów implantacji czy procesu leczenia kanałowego.

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego
Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Postępowanie naszej firmy ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwolenia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach
i obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie wynikającymi z ustawy prawo atomowe,
a także zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko. Nie ma uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego.

Usługi

Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą usług dentystycznych.