Konsultacja 100

Stomatologia zachowawcza
 
Wypelnienie zęba małe -średnie  od 200 - 250
Rozległe wypełnienie MOD 300
Licowanie kompozytem zęba przedniego -bonding 450
Odbudowa na wkładzie z włókna szklanego 300-400
Wypełnienie w zębie mlecznym 150-200
opatrunek leczniczy  100-150
Znieczulenie Wand  50
   
   

Endodoncja
 

Otwarcie bolącego zęba rozpoczęcie leczenia

150

Leczenie  zęba jednokanałowego

700

Leczenie zęba dwukanałowego

900

Leczenie zęba wielokanałowego

1100
Powtórne udrożnienie kanałów/za kanał +150
Usunięcie wkładu /złamanego narzędzia +300
   

Protetyka
 

Korona porcelanowa (stopCr-Co ze stopniem ceramicznym)

1100

Korona cyrkonowa/pełnoceramiczna

1550

Licówka porcelanowa

1700

Korona cyrkonowa na implancie

2550

nakład  inley ceramiczny 

1500
nakład inley kompozytowy 900
Proteza szkieletowa 2200
Proteza akrylowa  1150

Implanty (cena bez korony)
 
tytanowe 2000 - 2500
Bicon  3000
cyrkonowe  4000
podniesienie dna zatoki szczekowej 2500-3000

Chirurgia
 
Usunięcie zeba 200-250
Usunięcie chirurgiczne zęba zatrzymanego 600
przeszczep tkanek miękkich 1000
Resekcja wierzcołka z wypełnieniem wstecznym 1000-1500
Chirurgiczne wydłużenie korony zęba 250
Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego (szycie zatoki) 300
Podcięcie wędzidełka  250
   
 Periodontologia i higienizacja

 

Skaling  150
Kiretaż  otwarty /1 ćwiartka 350-500
Szynowanie  rozchwianych zębów 600
Higienizacja-piaskowanie skaling fluoryzacja 200-300
   


Wybielanie
 

Wybielanie zębów systemem Philips Zoom 1100
Nakładki do wybielania nakładkowego 400
Wybielanie zęba martwego 500

Rentgenodiagnostyka

RTG punktowe 50
RTG panoramiczne 80
Tomografia pełna  300
Tomografia 1łuk  200
Tomografia częściowa 150
Tomografia Endo 90