Protetyka
estetyka i funkcjonalność

System wypełniania kanałów

Leczenie kanałowe
Podczas  leczenia endodontycznego używamy mikromotoru endodontycznegoz regulowanym momentem obrotowym i system narzędzi niklowo-tytanowych M-TWO pozwalających udrożnić i opracować nawet najbardziej zakrzywione kanały.
Elektroniczny pomiar długości  kanału umożliwiają endomety Morita i Raypex.
Do wypełniania kanałów stosujemy system termoplastycznej gutaperki  Obtura .

Technologie