Protetyka
estetyka i funkcjonalność

Sterylizatornia

Sterylizatornia
Nasza sterylizatornia wyposażona jest w myjki ultradźwiękowe i Autoklawy Melag i Stern Weber.
Wyniki sterylizacji regularnie badamy w  Powiatowej  Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej.
Wszystkie narzędzia przed procesem sterylizacji umieszczane są  w bezpiecznym opakowaniu i pozostają sterylne i zamknięte do czasu rozpoczęcia leczenia.

Przed zabiegami gabinety sterylizowane są lampami bakteriobójczymi.
Wszystko to pozwala zminimalizować ryzyko zakażeń .

Technologie