Nowość w pracowni RTG

Z przyjemnością informujemy ,że rozszerzamy możliwości pracowni rentgenowskiej wyposażając ją w wysokiej klasy tomogrf 3D
Dzięki tomografi CBCT , przy ograniczonej znacznie dawce promieniowania jesteśmy w stanie przeprowadzić pełną diagnostykę przedchirurgiczną .
Zaplanować precyzyjnie postępowanie  wraz z wykonaniem szablonów chirurgicznych .
Pełna diagnostyka to pełne bezpiczeństwo i wyższa przewidywalność zabiegów implantologicznych ale także znaczne ułatwienie przy leczeniu kanałowym.
Zapraszamy
Powrót do listy